Mặt bằng căn hộ 12a

Mặt-bằng-2-tòa-29-35

Mặt bằng tòa 35T (9-34)Mặt bằng căn số 13