Mặt bằng căn hộ số 10

 

Mặt-bằng-2-tòa-29-35

ảnh 2

CH10