Mặt bằng căn hộ số 13

Mặt-bằng-2-tòa-29-35

 

ảnh 2CH13