Mặt bằng căn hộ số 16

Mặt-bằng-2-tòa-29-35

ảnh 2CH16