Mặt bằng căn hộ số 6

 

Mặt-bằng-2-tòa-29-35

ảnh 2

CH06