Mặt bằng căn hộ số 7

Mặt-bằng-2-tòa-29-35

 

ảnh 2

CH07