Mặt bằng căn hộ số 9

Mặt-bằng-2-tòa-29-35

ảnh 2CH09